** Wensen 2018 **

Langs deze weg wens ik iedereen te bedanken die ervoor gezorgd heeft dat onze Diepe Straten vandaag gered zijn. Zonder jullie steun, zonder jullie handtekening, zonder jullie zwarte vlaggen, zonder jullie massale protest zou de ontginning, opvulling en bebossing goedgekeurd zijn.
Gelukkig hebben we dit, voorlopig, kunnen tegenhouden !!!
MAAR, de kans bestaat dat het volledige plan of een deel ervan, de komende jaren opnieuw zal ingediend worden. Wij zullen dit blijven volgen en ook onder jullie aandacht brengen.
Ik wens jullie allemaal fijne feesten en een vreugdevol 2018, veel geluk zowel privé als professioneel en een goede gezondheid voor jou, je partner, kinderen, familie, iedereen die je dierbaar is, …. en in moeilijke dagen veel sterkte. Misschien kan een wandeling door de Diepe Straten dan rust brengen.
Bedankt iedereen en tot in 2018 !
Namens VZW Red de Diepe Straten
Joris Van Ongeval
Voorzitter

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page