VZW Red de Diepe Straten is een feit!

De statuten van de VZW zijn opgemaakt en de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt deze week. Door de officiële oprichting van de VZW kan het actiecomité efficiënter overleg plegen en gerichter actie voeren.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page