VZW pleit op Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

Dinsdagochtend 28 mei 2019 bepleitten we als VZW onze standpunten en onze vraag tot weigering van de aanvraag voor opvulling in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in Gent.

Een 20-tal ambtenaren luisterden gedurende een 10tal minuten naar onze argumenten.

Ze kregen een historiek rond het ontstaan van de putten en ook een overzicht van de 3 verschillende aanvragen die in de voorbije 4 jaar de revu gepasseerd zijn. Wij wezen hen op de onduidelijkheden in het aanvraagdossier, de juridische hiaten en de zware veronderstellingen waar de aanvraag tot opvulling op gebaseerd is. Verder wezen we hen er nogmaals op dat opvulling nooit aan de orde was, dat de gebruikte wegen ongeschikt zijn voor het transport, en dat het gebied als zijn geheel dient beschouwd te worden. Ten slotte kaartten we ook de zware hinder voor de omwonenden en voor de diepe straten in zijn totaliteit aan en de mobiliteitsproblematiek over gans het traject.

Voor ons  werd het stadsbestuur van Ninovegehoord en na ons zou in principe firma ‘De Meuter’ ook nog gehoord worden.

Het is nu aan de ambtenaren om een advies te formuleren naar de deputatie, die dan voor de zomer een beslissing over deze aanvraag dient te nemen.

Eens we meer  informatie hierover beschikbaar hebben, delen we dit zo snel mogelijk.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page