Gemeente Haaltert dient bezwaar in tegen leemontginning ODM

Vers van de pers: de Gemeente Haaltert dient bezwaar in tegen de leemontginning door ODM in Ninove.   Deze beslissing werd heden genomen door het schepencollege.

De gemeente haalt de volgende redenen aan om de transportroute door het dorp van Denderhoutem af te wijzen:

• De route door Denderhoutem is veel langer dan de andere voorziene route en loopt bovendien voor het grootste deel (8,3 km) door woongebied.

• Langs een deel van die transportroute loopt het fietsknooppuntennetwerk en dat deel van de straat (2,4 km) heeft geen afgescheiden fietspad.

• De wegen zijn niet voorzien op zwaar vrachtverkeer. Zo is er in de Dwarsstraat en de Nieuwstraat geen fietspad en zelfs geen wegmarkeringen.

• Als er in de Dwarsstraat tegenliggend verkeer is, wordt het gevaarlijk.

• In de dorpskern zijn twee scholen gevestigd. De signalisatie is niet voorzien op dergelijk, bijkomend verkeer.

• Het tracé door Denderhoutem is al verzadigd, dus daar nog extra vrachtwagenverkeer aan toevoegen, is onverantwoord.

Wie ook bezwaar wenst in te dienen doet dit best zo vlug mogelijk.   

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Gecoro en Minaraad Ninove geven unaniem negatief advies

Op maandag 24/07/2017 ging in het Stadhuis van Ninove een gemeenschappelijke Gecoro- en Minaraad door.  Deze werden in het bijzonder samengeroepen om te adviseren over de geplande leemontginning langs de Diepe Straten.

Er waren ook een aantal bezorgde Ninovieters aanwezig om de openbare zitting te volgen.

Na afloop van de geheime stemming werden volgende onthullingen gedaan over de vergadering:
Deze avond hebben we unaniem op een gemeenschappelijke Gecoro en Minaraad de stad negatief geadviseerd wat betreft de omgevingvergunning voor de leemontginning in de Diepe straten. Het onderbouwd verslag volgt deze week naar het stadsbestuur van Ninove. Het ging vooral over inhoudelijke bezwaren, maar ook procedurele fouten.”

Het blijft evenwel van het allergrootste belang om massaal bezwaarschriften in te dienen, laat het actiecomité weten.  Immers, de bezwaarschriften worden samen met het advies van Stad Ninove overgemaakt aan de Deputatie, dewelke over het dossier dient te beslissen.

Bent u zelf verontrust?  Wilt u dat een prachtig stuk Ninoofse natuur in al zijn schoonheid onaangeroerd blijft?  Dien bezwaarschrift in!  
(zie Steun ons > bezwaarschrift indienen).

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Actiecomité richt VZW op

Op maandag 24/07/2017 heeft het actiecomité Red de Diepe Straten en Open Kouter beslist om een VZW op te richten.

Binnenkort zult u hierover o.a. via de website meer kunnen vernemen.

Wie wil aansluiten bij het comité kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kom naar de Gecoro- en MINA-raad op maandag 24/07/2017

OPROEP

Maandag 24 juli om 19u30 zetelen de Gecoro- en MINA-raad in het Stadhuis van Ninove.
De Gecoro adviseert het schepencollege i.v.m. aanvraag omgevingsvergunning ODM.

Deze zitting is openbaar!  (tot aan de stemming tot adviesformulering)
Iedereen welkom dus!

Kom mee luisteren hoe er geredeneerd en gediscussieerd wordt over onze toekomst, onze leefomgeving, onze Diepe Straten.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Update infovergadering 18 juli 2017

De deskundigen van ODM hebben getracht om ons te sussen en in slaap te wiegen, maar dat heeft verdorie niet gepakt. Proficiat en dank aan de 250 bezorgde aanwezigen en de kritische vraagstellers. Jullie waren geweldig.

Inmiddels werden al enkele van de reportages gedeeld op de website.

In reactie op de opmerking van Dhr. Gaby, CEO van ODM, dat de bewering ‘1 vrachtwagen per 8 minuten, 10 jaar lang ‘ in de flyer opgeblazen en overroepen zou zijn, moet ons toch wat van het hart.

Rekenen is eigenlijk nooit de sterkste kant geweest van de aanvrager. Zo beweerde hij bij de vorige aanvraag, dat er over een termijn van 20 jaar, 16 vrachtbewegingen per dag zouden zijn. Dit keer telt hij er 23,3 gemiddeld per dag. Nochtans zijn de verzette volumes identiek. Oeps, een minuscuul rekenfoutje van 45%! Laat ons dat vooral niet opblazen.

Nu, we maken graag nog even de berekening voor hem: de huidige vergunningsaanvraag heeft het over een projecttermijn van 10 tot 20 jaar. In het snelle scenario staat in de aanvraag te lezen dat het gaat om 50,4 vrachtbewegingen per dag. Er wordt gewerkt tussen 7 uur en 19 uur maar Dhr. Gaby stelt in het interview voor om de verkeerspieken op schooltijden te vermijden (7u15 – 8u45, 11u45-13u15, 15u30-16u30 nemen wij aan). Dan blijven er netto 8u over.

Maar dan hebben we het nog niet gehad over:

– het feit dat gewoelde grond meer plaats inneemt dan samengedrukte grond,
– dat men niet alle dagen werkt maar in campagnes, dat niet steeds vrachtwagens volledig gevuld zijn,
– weerverlet: gemiddeld 26 dagen weerverlet de laatste 10 jaar cf. Confederatie bouw
– donker tot 8u en vanaf 17u tijdens de winter, of zal men het terrein en wegen dan uitlichten? Daar heeft men het niet over gehad in de MER screening. Dan komt daar nog eens lichtpolutie bij.
– de vrachtwagens nodig voor het aanleggen van de wegenissen
– transport van machines
– opstart en afsluittijden van de werf: we nemen aan dat het eerste kwartier a half uur geen vrachtwagen zal rijden, omdat niet nog moet laden.
– enz. enz.

Dit allemaal in het achterhoofd, is zeker niet uit te sluiten dat het aantal vrachtbewegingen in realiteit hoger liggen dan 50 per dag, niet lager. Het aantal gewerkte uren per dag zal gemiddeld niet meer dan 7 uur bedragen, tenminste wanneer men zich aan zijn mondeling gedane beloftes houdt. Meer dan 50 vrachten per dag / 7 uur = minimaal 7 camions per uur, of minstens 1 camion per 8 minuten. Dat is de realiteit, geen lucht uit de ‘opgeblazen‘ berekening.

Misschien vindt Dhr. Gaby de flyer overroepen, omdat hij zich niet aan zijn beloftes zal houden? Nergens garandeert hij immers dat het project zal worden gespreid over 20 jaar. In de aanvraag wordt ook nergens gegarandeerd dat men buiten de uren met veel schoolgaande kinderen zal blijven.

In de aanvraag lezen we op p. 95 ‘Mogelijke maatregelen indien voor dit tracé gekozen wordt : … ritten tijdens schooluren (en spitsuren) vermijden’, op p. 65 ‘een verdeling kan worden uitgewerkt .. in functie van verkeerspieken en schooltijden’ en op p. 78 ‘Voorgesteld wordt … de spitsmomenten aan de schoolomgeving Sint Aloysius te vermijden’. Dat is overigens niet het enige punt waarop de aanvraag ‘flou artistique’ vertoont. Veel beloven en weinig geven, doet de zotten…

De aanvrager vraagt een blanco cheque op vlak van trafiek, en wij moeten dat maar verhinderen. ‘De provincie moet ons maar voorwaarden opleggen’, was de teneur tijdens de infovergadering. En dan is die verwonderd dat er tegenkantingen en bezwaren zijn? Ongelofelijk!

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page