VZW Red de Diepe Straten is een feit!

De statuten van de VZW zijn opgemaakt en de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt deze week. Door de officiële oprichting van de VZW kan het actiecomité efficiënter overleg plegen en gerichter actie voeren.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Komende belangrijke data

 

(WIJZIGING  datum) -> 18/09/2017: Gemeenteraad Ninove
Beslissing valt over het al dan niet goedkeuren van de tijdelijke werfweg (aangevraagd door ODM).
De gemeenteraad is openbaar en kan dus door iedereen bijgewoond worden. Aarzel niet om te gaan luisteren!

19/09/2017: Provinciale omgevingsvergunningscommissie
Stad Ninove verdedigt haar negatief advies bij de provincie.
Burgemeester Tania De Jonge geeft zelf meer info hierover in het verslag van Ninofmedia (op 2:05). VZW Red de Diepe Straten wordt die dag ook gehoord door de provincie.

Datum nog onbekend: Deputatie (Provincie)
Beslissing wordt genomen over het al dan niet afleveren van de omgevingsvergunning OMV_2017001477

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Dankwoord

Dankuwel aan iedereen die zich de moeite nam om een bezwaarschrift in te dienen!

Het actiecomité is momenteel bezig om een VZW op te richten zodat we nog strijdvaardiger en efficiënter te werk kunnen gaan.

We publiceren zo snel mogelijk meer info over de VZW en hoe je die kan steunen.

Intussen is het nog altijd belangrijk dat de online petitie ondertekend wordt. Deze blijft van belang om naar het provinciaal bestuur te trekken. Maak je buren & familie warm om dit alsnog te doen!
Hang ook je zwarte vlag uit als symbolisch protest!

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Stadsbestuur Ninove geeft negatief advies

Het stadsbestuur van Ninove geeft negatief advies aangaande de de leemontginning en aanvoer van grond door ODM.

Voor dit negatief advies haalt het bestuur in belangrijke mate de argumenten van het actiecomité aan.

Bekijk en lees het verslag van Ninof Media.

Bezwaarschrift indienen kan nog tot 30/07/2017 en kan per mail.  (zie pagina Bezwaarschrift indienen)  Dit blijft hoegenaamd nuttig, vandaar deze (laatste) warme oproep!

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page