VZW pleit op Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

Dinsdagochtend 28 mei 2019 bepleitten we als VZW onze standpunten en onze vraag tot weigering van de aanvraag voor opvulling in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in Gent.

Een 20-tal ambtenaren luisterden gedurende een 10tal minuten naar onze argumenten.

Ze kregen een historiek rond het ontstaan van de putten en ook een overzicht van de 3 verschillende aanvragen die in de voorbije 4 jaar de revu gepasseerd zijn. Wij wezen hen op de onduidelijkheden in het aanvraagdossier, de juridische hiaten en de zware veronderstellingen waar de aanvraag tot opvulling op gebaseerd is. Verder wezen we hen er nogmaals op dat opvulling nooit aan de orde was, dat de gebruikte wegen ongeschikt zijn voor het transport, en dat het gebied als zijn geheel dient beschouwd te worden. Ten slotte kaartten we ook de zware hinder voor de omwonenden en voor de diepe straten in zijn totaliteit aan en de mobiliteitsproblematiek over gans het traject.

Voor ons  werd het stadsbestuur van Ninovegehoord en na ons zou in principe firma ‘De Meuter’ ook nog gehoord worden.

Het is nu aan de ambtenaren om een advies te formuleren naar de deputatie, die dan voor de zomer een beslissing over deze aanvraag dient te nemen.

Eens we meer  informatie hierover beschikbaar hebben, delen we dit zo snel mogelijk.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

De zwarte vlaggen wapperen nog!

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een omgevingsvergunning door Firma De Meuter werd 7 april 2019 afgesloten. De beslissing van de deputatie Provincie Oost-Vlaanderen wordt verwacht voor/tijdens het groot zomerverlof.

De zwarte vlaggen wapperen nog!

VZW ‘Red de Diepe Straten’ zat en zit ondertussen niet stil. Er moet werk gemaakt worden van een lange-termijn oplossing waarin het behoud van de Diepe Straten én de leefbaarheid van de omwonenden gewaarborgd blijft. 

Als politiek neutrale VZW gaan we graag in op elke uitnodiging tot dialoog van gelijk welke politieke partij, firma, adviesorgaan of andere. Zo had de VZW de afgelopen tijd al een paar gesprekken en er staan er nog enkele meer op de agenda tijdens de komende weken.

In het aanvraagdossier van de firma De Meuter, heeft de VZW gevraagd om gehoord te worden tijdens de omgevingsvergunningscommissie. De VZW zal bijgevolg op 28 mei 2019 de bekommernissen van de buurtbewoners en Diepe Straten-sympathisanten gaan verdedigen op die commissie.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Stad Ninove geeft negatief advies voor opvulling van zuidelijke put

VZW Red de Diepe Straten is zeer tevreden met het negatief advies dat de Stad Ninove afleverde voor de aanvraag tot een omgevingsvergunning door firma De Meuter.   Het is nu afwachten tot de finale beslissing van de provincie.

Lees hier het persbericht van Stad Ninove.

We laten de zwarte vlaggen nog wapperen!

Dank aan alle mensen die de moeite deden om voor 8 april 2019 de petitie te tekenen en bezwaar in te dienen!

 

 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Nieuwe Ninoofse politieke coalitie stelt startnota voor en wil behoud Diepe Straten garanderen via wijziging van het PRUP

Op 3 januari 2019 heeft de nieuwe politieke coalitie in Ninove haar startnota voorgesteld aan de pers. De startnota zal verder uitgediept en aangevuld worden tot een beleidsnota, die de komende zes jaar een leidraad zal zijn voor het stadsbestuur.

VZW Red de Diepe Straten is blij te vernemen dat de nieuwe coalitie het behoud van de Diepe Straten wil garanderen via een aanpassing van het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan). VZW Red de Diepe Straten volgt dit constructief mee op tot en met de finale uitvoering en verwezenlijking.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

~ wensen 2019 ~

Beste sympathisanten van ‘Red De Diepe Straten’, 

2018 was een bewogen jaar voor onze stad, 2019 kondigt zich aan als politiek zeer interessant. 
Graag wil ik de mensen danken die onze actie levendig gehouden hebben.
Achter de schermen blijven we voortdurend alert voor wat er in de Diepe Straten gebeurt.  Dat dit nodig is, bleek uit de illegale storting op de rand van de Diepe Straten, nog net op grondgebied Ninove, op de Knipperhoek in Denderhouten.
 
Als VZW ontvingen we op 4 juli 2018 de Groene Pluim voor ‘Onze inzet om de mooie natuur en de levenskwaliteit te behouden in Ninove’.
Een erkenning van jullie inzet om ODM te stoppen !
In oktober 2018 nodigden we de politiekers uit om hun visie op de toekomst van de Diepe Straten kenbaar te maken.
Uiteindelijk zijn ook de verkeersborden geplaatst die duidelijk maken dat er slechts bepaalde categorieën van weggebruikers toegelaten zijn.
 
Ondertussen is ook het nieuwe bestuur voor Ninove bekend.
Als VZW zullen wij, eens alle bevoegdheden duidelijk zijn, de betrokken politiekers en schepenen een bezoekje brengen.  Zowel in Ninove en Haaltert.
Op verkiezingsnacht hoorde ik in Ninove nog zeggen dat de ontginning van de Diepe Straten ‘nu maar eens uit het PRUP (het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) gehaald moet worden’.
Benieuwd of deze uitspraak nog herinnerd wordt, …
De ontginning eruit, is natuurlijk ons ultieme doel !
Pas dan zullen we zeker zijn dat de Diepe Straten gered zijn, …
 
Ondertussen wens ik jullie nog veel genot van de mooie natuur, uren wandelen, lopen, fietsen, verkoeling in de zomer, lekker ingeduffeld in de winter.
Ook wens ik jullie voor 2019 veel succes zowel privé als professioneel, een goede gezondheid voor jou, je geliefden, iedereen die voor jou belangrijk is.
 
Op naar 2019 !!
 
Joris Van Ongeval
Voorzitter VZW Red de Diepe Straten
 
 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

“Groene Pluim” voor VZW Red de Diepe Straten

VZW Red de Diepe Straten is heel blij deze erkenning te mogen ontvangen van Groen Ninove.

De “Groene Pluim” komt ook toe aan de meer dan 1.500 mensen die de VZW gesteund hebben tijdens het zomerverlof van 2017 via de petitie, de zwarte vlaggen en de ettelijke bezwaarschriften.

VZW Red de Diepe Straten roept de Ninoofse en Haalterse politiek op om zich formeel te engageren en in de komende verkiezingsronde van 2018 hun duurzaam en leefbaar plan kenbaar te maken voor de Diepe Straten.  De VZW is ervan overtuigd dat de Diepe Straten enkel op deze manier kunnen gevrijwaard blijven van de verdere ontginning en opvulling.

De VZW meent dat een “Diepe Straten” stadsdebat een ideaal platform kan zijn om ideeën, bekommernissen en visies te delen onder inwoners, verenigingen, adviesraden en politieke partijen.  De VZW dringt erop aan dat het Ninoofs stadsbestuur dit ook effectief organiseert in de komende legislatuur.

Lees meer in volgende persartikels:
9 juli 2018 – Ninofmedia.tv

9 juli 2018 –  Persregiodender

10 juli 2018 – De Beiaard

12 juli 2018 – Het Nieuwsblad

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page