Het kan anders

Kan het dan anders?  Ja, dat kan!

De Denderhoutembaan en de wijken errond zijn een stad buiten de stad geworden. Laat ze ons ‘Ninatom’ noemen.
De laatste jaren zijn er steeds meer wijken aangelegd en gezinnen komen wonen. Er wonen op vandaag meer mensen dan op ‘rechteroever’!

Op dit moment is er echter geen visie op Ninatom, integendeel zelfs: eerst worden de wijken aangelegd, en vervolgens begint men zware infrastructuurwerken (ontginning en vooral opvulling), met alle overlast en onveiligheid tot gevolg. Dat is de wereld op zijn kop.

Wij willen een overleg tussen bewoners en bestuur, waarin vooreerst een totaalvisie wordt ontwikkeld op verkeersveiligheid, mobiliteit, recreatie, natuur enz, daarin bijgestaan door deskundigen. Vooral rond verkeersveiligheid en mobiliteit is veel werk aan de winkel. De Denderhoutembaan is vb. in het geheel niet aangepast aan de nieuwe situatie (toegenomen verkeer, zwakke weggebruikers,…).

Bent u een bezorgde bewoner van Ninatom en/of deskundige die mee aan de (teken)tafel wil gaan zitten? Stuur een e-mail aan reddediepestraten@gmail.com.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page