GOED NIEUWS!

De deputatie heeft de omgevingsvergunningsaanvraag van de firma De Meuter tot opvulling van de zuidelijke put geweigerd!

Dank aan de mensen die de moeite en tijd namen om te luisteren naar de VZW Red de Diepe Straten. Véél dank ook aan allen die bezwaar hebben aangetekend! Jullie inzet en protest hebben wel degelijk mede een rol gespeeld.

VZW Red de Diepe Straten betracht nu om de dialoog met stad Ninove en gemeente Haaltert verder te zetten met zicht op een concrete uitwerking van een langetermijnvisie voor dit mooie gebied. Er is dringend nood aan een duurzaam en leefbaar plan!

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page