Géén windmolens in de Diepe Straten & Open Kouter

Standpunt ‘VZW Red de Diepe Straten’ over windmolens in de Diepe Straten & Open Kouter

We lezen op de website van Vlaanderen.be dat er veel aandacht besteed wordt aan een goede inplanting van de windturbines. De turbines worden zoveel mogelijk vlakbij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, komen windturbines op veilige afstand van natuur- en vogelgebieden.

Het beschermde landschap ‘De Diepe Straten’ is vanuit historisch, landschappelijk en ecologisch oogpunt een hoogst waardevol onderdeel van het Ninoofs & Haalterts patrimonium. Dit zijn holle wegen, biologisch zeer waardevol, en ongetwijfeld één van de mooiste stukjes natuur in de streek.

In 2010 heeft de Stad Ninove negatief advies uitgebracht over een aanvraag van Electrawinds voor het plaatsen van windmolens op dezelfde plaats. We rekenen er op dat de stad bij dit standpunt blijft.

We roepen de Stad Ninove en de Gemeente Haaltert op om samen een beleid te voeren over de inplanting van windmolens op het grensgebied Haaltert-Ninove, los van de gemeente- en stadsgrenzen. Er staan windmolens langs de Expresweg Aalst-Ninove N45, op grondgebied Haaltert, ondertussen een vertrouwd beeld voor de bewoners van Ninove en Denderhoutem. In het Milieu Effecten Rapport (MER) van de afbakening Klein Stedelijk Gebied Ninove, zeggen de experts zeer duidelijk dat dit een ideale plaats was/is voor het plaatsen van windmolens en dat de Diepe Straten en de Open Kouter hierbij te ontzien zijn. Wij suggereren dan ook dat beleidsmakers duidelijke keuzes maken en ook continuïteit in dit beleid bewaken.

Als VZW zijn we vóór alle acties die de natuur en het klimaat ten goede komen. We willen alleen waken dat dit niet ten koste gaat van een prachtig stukje natuur op de rand van Ninove en Haaltert. Gesterkt door de gelijklopende visies van zowel Vlaanderen, Stad Ninove en de experten in deze materie, menen we dat het overduidelijk is dat deze windmolens niet thuis horen in de ‘open kouter’ en de diepe straten.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page