De zwarte vlaggen wapperen nog!

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een omgevingsvergunning door Firma De Meuter werd 7 april 2019 afgesloten. De beslissing van de deputatie Provincie Oost-Vlaanderen wordt verwacht voor/tijdens het groot zomerverlof.

De zwarte vlaggen wapperen nog!

VZW ‘Red de Diepe Straten’ zat en zit ondertussen niet stil. Er moet werk gemaakt worden van een lange-termijn oplossing waarin het behoud van de Diepe Straten én de leefbaarheid van de omwonenden gewaarborgd blijft. 

Als politiek neutrale VZW gaan we graag in op elke uitnodiging tot dialoog van gelijk welke politieke partij, firma, adviesorgaan of andere. Zo had de VZW de afgelopen tijd al een paar gesprekken en er staan er nog enkele meer op de agenda tijdens de komende weken.

In het aanvraagdossier van de firma De Meuter, heeft de VZW gevraagd om gehoord te worden tijdens de omgevingsvergunningscommissie. De VZW zal bijgevolg op 28 mei 2019 de bekommernissen van de buurtbewoners en Diepe Straten-sympathisanten gaan verdedigen op die commissie.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page