Bezwaarschrift indienen

Bezwaar indienen kan tot en met 7 april 2019 via één van onderstaande mogelijkheden.

Steeds met vermelding referentie OMV_2019014884

Hulp nodig?

Gebruik bijgevoegd modelbezwaar en vul aan volgens je persoonlijke visie: Modelbezwaar_OMV_2019014884

  • via het www.omgevingsloket.be
  • per post: p/a het college van burgemeester en schepenen – Centrumlaan 100, 9400 Ninove
  • via email naar: omgeving@ninove.be
  • afgifte aan het loket leefmilieu, Centrumlaan 100, 9400 Ninove ( tijdens de openingsuren)

Indien u bezwaar indient per email, graag onze mailbox in cc zetten: reddediepestraten@gmail.com

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page